Doporučujeme

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY – PROBLÉM PRO PTÁKY

Autoři: Vlasta Škorpíková

Plantáže energetických plodin jako potenciální zdroj invazních druhů?

Neházejme vše do jednoho pytle
Autoři: Jan Pergl, Jan Weger