Analýzy, komentáře

I zánovní zboží se dá prodat do celého světa

Autoři: Dalibor Dostál
V roce 2015 začala společnost Česká krajina realizovat v terénu první tuzemský projekt pastvy velkých kopytníků. Ten se velmi rychle prosadil v médiích nejen v České republice, ale i po celém světě.…

Na cestě informace

Autoři: Jana Slezáková
Na začátku příběhu je živočich, chráněný mnoha zákony a restrikcemi, opečovávaný dle metodických postupů, studovaný, odborně popisovaný a prezentovaný. Perlorodka říční. Živočich, jehož osud je…

Výběr z doporučené literatury

Autoři: Jan Krajhanzl
Vytipoval jsem pár publikací, které mohou být dobrým základem pro komunikaci v ochraně přírody. Vybral jsem především ty, které jsou zaměřené na praxi, jsou napsané srozumitelně a čtyři z uvedených…

Východiska a vize lesní a zemědělské krajiny Českosaského Švýcarska

Autoři: Petr Petřík, Jan Dušek
Na konferenci pořádané týmem mezinárodního projektu „Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření v Českosaském Švýcarsku na podkladu historie krajiny“, která se konala 3. dubna 2019 v prostorách…

Nová zonace a staré bolesti NP Podyjí v číslech a souvislostech

Autoři: Lukáš Čížek, Jan Miklín
K problematice ochrany NP Podyjí proběhla na stránkách FOP v letech 2015-2016 rozsáhlá diskuse.