Archiv

Příští setkání FOP

Autoři: kolektiv autorů
Na příští setkání Fóra ochrany přírody se můžete těšit na podzim 2018.

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

Autoři: Jan Dušek
Čtvrtstoletí platnosti zákona o ochraně přírody a krajiny motivovalo k diskusi na 12. setkání Fóra ochrany přírody 41 odborníků s různorodými zkušenostmi s jeho uplatňováním. Setkání se konalo 14.…

SPOUTANÁ DIVOČINA

dvanáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Příspěvek v minulém čísle časopisu byl věnován výstupům z jedenáctého setkání Fóra ochrany přírody zaměřeným na cíle a smysl adaptačních a mitigačních opatření. V tomto čísle se vracíme k tématu…

MOTIVACE PRO ADAPTACE

dvanáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Jedenácté setkání se konalo 25. března 2017 opět v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stejně jako v případě výstupů z předchozího, také závěry tohoto setkání budou…

JAK SE Z(A)KRESLUJE PŘÍRODA

JEDENÁCTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
V minulém čísle časopisu byly prezentovány výstupy z desátého setkání Fóra ochrany přírody věnované speciálním typům managementu. Nyní přinášíme popis závěrů z diskuzí zaměřených na územní plánování…

Pálit a drancovat

DESÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Jubilejní desáté setkání Fóra ochrany přírody se konalo 22. října 2016 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Účastníci, kterých se tentokrát sešlo 58, diskutovali témata…

BITVA O KRAJINU

DEVÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Deváté setkání Fóra ochrany přírody bylo zorganizováno 2. dubna 2016 v budově Magistrátu města Olomouce. Zúčastnilo se 48 ochranářů, kteří diskutovali otázky spojené se zemědělstvím a ochranou…

Divočina v srdci ochrany přírody

OSMÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Představujeme vám výstupy z osmého setkání Fóra ochrany přírody, které se konalo 21. listopadu 2015 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

POZNATKY A KLIŠÉ

SEDMÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v brněnských Bohuňovicích se 11. dubna 2015 konalo sedmé setkání Fóra ochrany přírody. Celkem 50 zúčastněných se věnovalo diskusi k problematice…

KRAJINA POTŘEBUJE ZMĚNU

ŠESTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Setkání Fóra ochrany přírody se 18. října 2014 konalo již pošesté, tentokrát v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na setkání diskutovalo nad tématy ochrany volné krajiny a…

NASLOUCHAT TICHU LESA A HLASU LESNÍKŮ

PÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Páté setkání FOP se konalo v Brně na půdě MENDELU, neboť odborná orientace této univerzity nejlépe odpovídá tematickému zaměření setkání. Tím byla spolupráce se subjekty hospodařícími v lesích a…

ODLOŽIT ŽELEZNOU KOŠILI

ČTVRTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Čtvrté setkání FOP se konalo v Českých Budějovicích na půdě Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, kde řada účastníků Fóra ochrany přírody profesně působí. Na setkání 12. října 2013 se sešlo 39…

Workshop o ochraně rybníků

Autoři: Simona Poláková
V návaznosti na třetí setkání Fóra ochrany přírody, které se věnovalo ochraně stojatých vod, byl uspořádán komornější workshop. Týkal se především ochrany rybníků a vzešlo z něj několik doporučení…

V MĚLKÉM RYBNÍCE SE NEDAŘÍ VELKÝM RYBÁM

Třetí díl CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
První pokus uspořádat setkání Fóra ochrany přírody mimo Prahu byl směrován do města našemu oboru dlouhodobě nakloněnému – Olomouce. Setkání se konalo 6. dubna 2013 v prostorách Přírodovědecké fakulty…

PEČOVAT O ŽIVÉ MÍSTO POD SLUNCEM ANEB SPÍŠE POMÁHAT NEŽ CHRÁNIT

DRUHÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Druhé setkání Fóra ochrany přírody se konalo 13. října 2012 opět na Suchdole v Mezifakultním centru environmentálních věd České zemědělské univerzity. Zúčastnilo se jej 45 ochranářů ze státních a…

DRUHOVÁ OCHRANA POTŘEBUJE ZMĚNU

Autoři: Michael Hošek, Jan Dušek
Výstupy z diskuzních kaváren setkání Fóra ochrany přírody, které se konalo v říjnu 2014, ukázaly zřetelnou nespokojenost účastníků se současným pojetím druhové ochrany. jejich názory se shodovaly bez…

Prolomení mlčení a hledání cest

Autoři: Jan Dušek
Úvodní z cyklu příspěvků popisujících setkání Fóra ochrany přírody se věnuje první akci konané v březnu 2012.