Mgr. Ondřej Pašek

Působí v Českém svazu ochránců přírody Vlašim na projektech mimo jiné z OPŽP. Zastupuje nevládní organizace v Monitorovacím výboru OPŽP. V době přípravy nového programového období pracoval v organizaci CEE Bankwatch Network na národní kampani pro udržitelné využití evropských fondů, koordinoval spolupráci zástupců Zeleného kruhu při přípravě operačních programů.