Ing. Pavel Pešout

Ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny, zástupce ředitele AOPK ČR. Jeden z iniciátorů obnovy systematické mezioborové spolupráce památkové péče a ochrany přírody.