Mgr. Jan Zárybnický

Ředitel odboru Informačního systému ochrany přírody na AOPK ČRv Praze. Řídí a koordinuje tvorbu jednotné architektury informačních služeb ochrany přírody. Metodicky vede a řídí správu a administraci Ústředního seznamu ochrany přírody, tvorbu informačních a mapových služeb a aplikačních nástrojů ISOP a spolupodílí se na datové a technické podpoře provozovaných databází a aplikací. Rovněž je autorem projektu BioLog a jeho mobilní aplikace.