doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

Absolvent Lesnické fakulty VŠZ v Brně. Na brněnském oddělení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i. se zabývá výzkumem dynamiky přirozených temperátních lesů, managementem lesů ve zvláště chráněných územích a nepasečnými způsoby lesnického hospodaření; stejnou problematiku přednáší na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně.