3/2019

Editorial 3/2019

Autoři: Stanislav Koukal
Vážené čtenářky a čtenáři,

Hlasování o aktualizaci unijního seznamu invazních nepůvodních druhů

Autoři: Jana Pěknicová
V rámci 12. zasedání Výboru pro invazní druhy EU, které se uskutečnilo 14. června 2019 v Bruselu, byla členskými státy podpořena druhá aktualizace unijního seznamu invazních nepůvodních druhů (dále…

Nový web o krajině Soutoku

Autoři: Karolína Šůlová
AOPK ČR spustila nové webové stránky o Soutoku Moravy a Dyje.

Poselství z Prahy... Ten Years After...

Autoři: Tomáš Rothröckl
Před pár dny tomu bylo právě 10 let, kdy se konala v Praze významná celoevropská akce věnovaná ochraně přírody - Konference o divočině a rozsáhlých územích přírodních stanovišť.

Pozvánka na výstavu Naší přírodou - kresby Petra Nesvadby

Autoři: Tomáš Rothröckl
Státní zámek Vranov nad Dyjí, 21. 6. - 1. 9. 2019 Pořádají: Správa Národního parku Podyjí a Národní památkový ústav

Deklarace ze setkání FOP v Lanžhotě 13.–14. 4. 2019

Autoři: kolektiv autorů
Fórum ochrany přírody na základě setkání v Lanžhotě v dubnu 2019 vyzývá Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Lesy České republiky k řešení dlouhodobě neudržitelné situace v…

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

Autoři: David Horal, Vladan Riedl
Z pohledu ochrany přírody patří celé území soutoku Moravy a Dyje, obvykle označované zkráceně jako „Soutok“, k nejvýznamnějším územím v rámci celé České republiky. Lokalita Soutoku je jedinečná i v…

Ochrana lesa v Dyjsko-moravské nivě z pohledu lesního hospodáře

Autoři: Jan Dovrtěl
Rozsáhlá oblast lužních lesů na Břeclavsku byla od časů lichtenštejnské a ditrichštejnské správy územím, ve kterém o lese rozhodoval lesník. Znalost přírodních procesů v lese, zkušenosti s pěstováním…

Šťastný život na potápějící se lodi

Autoři: Pavel Šebek, Jan Miklín, David Hauck, Lukáš Čížek
Staré stromy jsou klíčové prvky pro biodiverzitu (Lindemayer et al. 2014), neboť kromě běžných organismů vázaných na stromy či les hostí i řadu vzácných specialistů.

Čtyři podoby povodňování na soutoku Morava a Dyje

Autoři: David Veselý
Lužní les na soutoku Moravy a Dyje byl vždy závislý na pravidelných povodních. Stejně jako řeka Nil umožnila vznik starobylé egyptské civilizace, přinášely také řeky Dyje a Morava s každoroční jarní…

Ochrana Soutoku – mezinárodní ostuda

Autoři: Mojmír Vlašín
Český ramsarský výbor, jehož jsem dlouholetým členem, přijal v květnu 2019 na svém řádném zasedání toto stanovisko: „Český ramsarský výbor plně podporuje bezodkladné vyhlášení navržených maloplošných…

Reakce Správy NP Podyjí na text Lukáše Čížka a Jana Miklína

Autoři: Lenka Reiterová
Máme za to, že věcných diskusí i demagogie kolem zonace Národního parku Podyjí již bylo v médiích dosti. Nicméně článek Lukáše Čížka a Jana Miklína v posledním čísle FOP obsahoval tolik nepodložených…

Komentář k článku „Nová zonace a staré bolesti NP Podyjí v číslech a souvislostech“

Autoři: Vladimír Dolejský
Nová zonace pro NP Podyjí byla primárně vytvářena na základě aktuálního stavu ekosystémů a dle mého názoru v zásadě nebrání opatřením uváděným Lukášem Čížkem v dotčeného článku. Úbytek druhů na území…

Problém není v NP Podyjí, ale v krajině jako takové

Autoři: Jakub Hruška
Přečetl jsem si několikátou verzi stížností kolegů Lukáše Čížka a Jana Miklína na úbytek biodiverzity v NP Podyjí, tentokrát s názvem „Nová zonace a staré bolesti NP Podyjí v číslech a souvislostech“…

Soutok ze dvou pohledů

rozhovor s Tomášem Vrškou a Liborem Jankovským
Autoři: Simona Poláková
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. pracuje jako ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Zabývá se aplikacemi poznatků z výzkumu přirozených lesů do postupů nepasečného lesnického hospodaření a…