Archiv 1/2021

Zelená infrastruktura – příležitost nebo hrozba?

Autoři: Michael Hošek
„Myslet znamená vždy myslet jinak.“ Miroslav Petříček

ÚSES aneb Císařovy nové šaty po česku

Autoři: Petr Roth
Poté, co jsem se v roce 1993 stal vedoucím CHKO, narazil jsem na nový koncept územních systémů ekologické stability, byť ten se podle tehdejší definice na zvláště chráněná území nevztahoval. ÚSES byl…

Územní systém ekologické stability jako součást zelené infrastruktury – dnešní stav a výhled do budoucnosti

Autoři: Darek Lacina
O územním systému ekologické stability (dále jen ÚSES) již bylo popsáno nemálo papíru. V posledních letech se významně množí i články věnované zelené infrastruktuře (dále jen ZI). Proto nemá smysl…

TROCHA HISTORIE ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

„Z POHLEDU PAMĚTNICE A ÚZEMNÍ PLÁNOVAČKY"
Autoři: Eliška Zimová
I když se to nezdá, tak nám územní systémy ekologické stability (dále jen ÚSES) dosáhly kmetského věku. Myslím, že není na škodu připomenout si milníky a osoby, které se zasloužily o tento jedinečný…

ZELENÁ INFRASTRUKTURA A JEJÍ IMPLEMENTACE V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Klára Salzmann
„Ti kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“ George Santayana