Archiv 4/2021

Editorial 4/2021

Autoři: Vojtěch Kotecký

Ochrana přírody a obnovitelné zdroje energie na společné cestě k udržitelné budoucnosti

Autoři: Eva Volfová

Ochrana biodiverzity, dekarbonizace a přechod na obnovitelné zdroje jsou dvě strany téže mince

Nastal čas ke spolupráci
Autoři: Martin Bursík

Malé vodní elektrárny

Autoři: Vladimír Zachoval, Štěpán Chalupa

JE TO NA VODĚ

Autoři: Jan Dušek