Doporučujeme

GDPR

Autoři: Markéta Dušková
Již od 25. května 2018 nabývají účinnosti požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Velice rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu i nadále, a abychom i my byli v souladu s tímto…

Aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů a změny v druhové ochraně

Autoři: Jan Šíma, Jana Zmeškalová
Téma ochrany ohrožených druhů má v časopise Fórum ochrany přírody i v rámci setkání Fóra své významné místo, přičemž pozornost je věnována nejen jednotlivým druhům, ale i přístupu k druhové ochraně…

Chcete chránit přírodu? Učte děti sbírat hmyz!

aneb Od perzekuce sběratelů ke skutečné ochraně biodiverzity
Autoři: Lukáš Čížek, Jiří Řehounek
Ochrana biodiverzity se stala zaklínadlem a také velkým tématem dneška. Má-li být alespoň trochu úspěšná, musíme svou pozornost soustředit na ty části přírody, které jsou ohrožené a hrozí, že je…

Efektivita druhové ochrany ptáků na národní a mezinárodní úrovni

Autoři: Jiří Reif
Je-li druhová ochrana efektivní, mělo by se to na vývoji populací chráněných druhů výrazně projevit. Tuto jednoduchou hypotézu lze i jednoduše otestovat, pakliže máme ovšem data o změnách velikosti…

Co je to druh? O definicích druhu a jejich významu a dopadu

rozhovor s Janem Zrzavým
Autoři: Simona Poláková
Jan Zrzavý působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíc. Věnuje se evoluční biologii a fylogenezi živočichů a člověka.