• BRNO

Doporučujeme

Vztah rybářského hospodaření a fungování rybniční biocenózy

Autoři: Libor Pechar, Marek Baxa
Rybníky, ač uměle vytvořené nádrže, lze nepochybně považovat za přírodě blízké biotopy.

Význam „alternativní“ rybí obsádky pro populace vodních ptáků: příklad rybníka Rod

Autoři: Petr Musil, Klára Poláková, Zuzana Musilová, Markéta Čehovská, Pavlína Kočicová, Tereza Kejzlarová
Hnízdní populace potápivých kachen prodělaly na našem území rozsáhlé dlouhodobé změny, které jsou v mnoha aspektech nesrovnatelné se změnami jiných skupin ptáků v naší přírodě.

Proč mizí vodní brouci (a jiný velký hmyz) z našich rybníků?

Autoři: Vojtěch Kolář, Tomáš Ondáš, David Boukal
Mezi významné obyvatele litorálního pásma našich rybníků patří vodní brouci, kterým se tu věnujeme jako „vlajkové skupině“ vodního hmyzu stojatých vod.

Je vůbec možné, aby byla v rybnících čistá voda?

Autoři: Jindřich Duras, Jan Potužák
Otázka je to sice poměrně složitá, ale také zajímavá - tak proč se do ní nepustit?