Doporučujeme

Zelená infrastruktura – příležitost nebo hrozba?

Autoři: Michael Hošek
„Myslet znamená vždy myslet jinak.“ Miroslav Petříček

ÚSES aneb Císařovy nové šaty po česku

Autoři: Petr Roth
Poté, co jsem se v roce 1993 stal vedoucím CHKO, narazil jsem na nový koncept územních systémů ekologické stability, byť ten se podle tehdejší definice na zvláště chráněná území nevztahoval. ÚSES byl…

Územní systém ekologické stability jako součást zelené infrastruktury – dnešní stav a výhled do budoucnosti

Autoři: Darek Lacina
O územním systému ekologické stability (dále jen ÚSES) již bylo popsáno nemálo papíru. V posledních letech se významně množí i články věnované zelené infrastruktuře (dále jen ZI). Proto nemá smysl…

Zelená infrastruktura jako způsob myšlení

Autoři: Štěpán Špoula
Žijeme odděleni od přírody, což je jako říci, že žijeme odděleni od vlastního těla. Jak ale může život být nezávislý na živém těle? Samozřejmě bez něj být nemůžeme, ale můžeme žít a nemyslet na to a…

Trojmezná

Autoři: Pavel Hubený
V roce 2019 uplynulo dvacet let od první blokády asanace kůrovcem napadených smrků na Šumavě. Byl to první otevřený spor mezi Správou Národního parku Šumava a občanskými aktivitami podporovanými…