Doporučujeme

Konec klidu v chráněných územích?

Autoři: Jaroslav Obermajer, Tomáš Růžička

Turismus ve chráněných územích

Vnímá ministerstvo životního prostředí vlivy turismu na přírodu a krajinu, potažmo na stav přírody ve velkoplošných chráněných územích v České republice vážně?
Autoři: Vladimír Dolejský
„Alespoň jednou za rok navštiv místo, kde jsi nikdy nebyl.“ 14. tibetský dalajláma

Příroda a lidé – hledání kompromisů

Cestovní ruch v Moravském krasu a ochrana přírody
Autoři: Leoš Štefka

Turismus v národních parcích

rozhovor s Anketa se zástupci národních parků
Autoři: kolektiv autorů

"Overturismus" v českých podmínkách a jeho dopady na přírodu

rozhovor s Janem Lenartem
Autoři: Markéta Swiacká
RNDr. Jan Lenart, Ph.D. Je akademickým pracovníkem na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Kromě výzkumů týkající se témat svahové deformace, speleologie, karsologie či…