Doporučujeme

Biotopy městské přírody

Význam, ohrožení, strategie ochrany a péče
Autoři: Jiří Sádlo
Městská příroda – tma pod svícnem. Neznáme a nechápeme ji proto, že je nám tak blízko.

Masožravci na prahu města: pozoruhodná flexibilita šelem v urbánním prostředí

Autoři: Martin Šálek
„Pejsci moji!“, volá starší paní z okna svého panelákového bytu na několik lišek baštících voňavé špekáčky, které jim hodila, když se přišly jako obvykle podívat k domu. Tohle ovšem není scéna ze…

JAK VELIKOST MĚSTA OVLIVŇUJE DRUHOVÉ SLOŽENÍ VEGETACE?

Autoři: Natálie Čeplová, Veronika Kalusová
Města představují z pohledu botanika unikátní prostředí pro život rostlin. Ačkoli se nám mohou zdát jako stanoviště pro spontánně rostoucí rostliny značně nehostinná, opak je pravdou.

CERTIFIKACE BUDOV PRO PODPORU BIODIVERZITY

Autoři: Ondřej Sedláček
V globalizovaném světě se význam měst, zvláště těch opravdu velkých, neustále zvyšuje. Lidská populace nejen neustále roste, ale lidé se do měst čím dále více stěhují z venkova. A pokud se sem rovnou…

ZKUŠENOSTI S HOSPODAŘENÍM PODLE FSC V PODMÍNKÁCH PŘÍMĚSTSKÝCH LESŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Autoři: Dan Frantík
Přestože lesy zaujímají na území hlavního města (hl. m.) Prahy pouze 10 % plochy, jsou velmi důležitým a neopomenutelným prvkem v systému zeleně celého města. Parky a parkově upravené plochy mají…