Doporučujeme

Co nás o vývoji půd a interakcích mezi vegetací, půdou a půdními organismy naučilo studium výsypek a jiných „katastrof“?

Autoři: Jan Frouz, Olga Vindušková
Na výsypkách rekultivovaných bez návozu ornice pak hlušina představuje půdotvorný substrát, na němž se vyvíjejí půdy „od píky“.