Aktuality

Fauna Krkonoš

Fauna Krkonoš - tak se jmenoval česko-polský projekt, který před čtyřmi lety společně připravily oba krkonošské národní parky, a který byl podpořen z operačního programu EU pro přeshraniční spolupráci mezi ČR a Polskem. Na jeho řešení se kromě obou správ národních parků podílely i univerzity v Českých Budějovicích a ve Wroclawi a Česká společnost pro ochranu netopýrů.

Hlavním cílem bylo během let 2012 - 2014 získat podklady k aktuálnímu rozšíření a početnosti tří bioindikačních skupin živočichů – denních motýlů, ptáků a netopýrů. Pro denní motýly a netopýry to byl vůbec první přeshraniční projekt, využívající jednotnou metodiku a pokrývající celé pohoří. V případě ptáků opakoval mapování jejich výskytu před 20ti lety a poskytl tak unikátní podklady k prostorovému vývoji populací jednotlivých druhů, k dlouhodobým změnám jejich početnosti či k vlivu klimatické změny na jejich výškové rozšíření.

Samostatná část projektu se zaměřila na telemetrii a zdravotní stav krkonošských jelenů, s cílem získat informace o jejich pohybech zejména mezi jižními a severními svahy pohoří.

Projekt byl výjimečný už zmíněným přeshraničním rozměrem; stav sledovaných živočichů totiž hodnotil v celém pohoří bez ohledu na státní hranici.

Letos v září projekt skončil a jeho výsledky shrnují čtyři tematické publikace: Denní motýli v Krkonoších – atlas rozšíření, Ptáci Krkonoš – atlas hnízdního rozšíření 2012–2014, Netopýři českých a polských Krkonoš a Jeleni v Krkonoších. Všechny jsou k dispozici v pdf na webových stránkách Správy KRNAP (www.krnap.cz, v oddíle Zaměřeno na veřejnost: Tiskoviny: Knihy), ptačí výstupy je navíc možné prohlížet na adrese http://ptacikrkonos.krnap.cz.

Získané výsledky budou oběma správám sloužit nejen při posuzování rozvojových aktivit na území dvou národních parků, jejich ochranných pásem, dvou evropsky významných lokalit a dvou ptačích oblastí, ale rovněž při plánování vhodného managementu lesních i nelesních stanovišť.

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.