Archiv 2/2020

Návrh změn zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s rekodifikací stavebního práva

Autoři: Petr Havel
Myšlenka nového, lepšího stavebního zákona není záležitostí, kterou by asi bylo třeba nutně od počátku rozporovat. Ačkoli podle mého názoru zejména v oblasti územního plánování existují nástroje,…

Komentář k připravované rekodifikaci stavebního práva

… a zdůvodnění její potřebnosti z pohledu veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny
Autoři: Jaroslav Obermajer
Při psaní tohoto komentáře vycházím z mnoha konkrétních situacích, ve kterých se veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, i v širším pojetí na ochraně životního prostředí, uplatňují v řízeních…

Editorial 2/2020

Autoři: Jan Dušek
Vážené čtenářky a čtenáři,