Ing. Michael Hošek

Ing. Michael Hošek

Absolvent University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Pracoval více než deset let v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde byl odpovědný za praktickou implementaci evropské legislativy a dokumentaci ochrany přírody včetně sledování jejího stavu (monitoringu). Působil také na Ministerstvu životního prostředí. Pracuje ve vlastní firmě DHP Conservation, s.r.o., je konzultantem v mezinárodních projektech, členem Rady Světového svazu ochrany přírody (IUCN), členem Rady EUROPARC Federation a koordinátorem české sekce EUROPARC Federation.