Mgr. Pavel Bína

Mgr. Pavel Bína

Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, obor Systematická biologie a ekologie na se zaměřením na entomologii, konkrétně na řád motýli (čeleď můrovití).
V letech 2004-2009 studoval a pracoval ve Švédsku, kde se mu podařilo účastnit se tehdejšího boomu záchranných programů formou různých projektů v roli terénního pracovníka (monitoringy různých druhů hmyzu) a koordinátora na krajské úrovni.
V letech 2010-2012 pracoval na AOPK v Praze jako koordinátor záchranných programů.
Od roku 2012 působí ve Švédsku v Uppsale v instituci ArtDatabanken (Švédské druhové centrum) pod SLU (Švédská zemědělská univerzita) jako koordinátor dobrovolnického monitoringu fauny Švédska (Faunaväkteriet).
Dlouhodobě se zabývá problematikou ochrany přírody a především druhové ochrany, v současné době se aktivně věnuje záchraně několika ohrožených druhů denních motýlů v rámci švédských záchranných programů.