Mgr. Pavlína Kuncová, Ph.D.

Mgr. Pavlína Kuncová, Ph.D.

Vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2003 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde se zprvu zabývala druhovou ochranou a projednáváním ptačích oblastí v odboru ochrany přírody a v současnosti ochranou území soustavy Natura 2000 (např. schvalováním souhrnů doporučených opatření, zajišťováním ochrany evropsky významných lokalit na území vojenských újezdů) v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků.