RNDr. Simona Poláková

RNDr. Simona Poláková

Absolventka Přírodovědecké fakulty JU, kde se věnovala primárně ornitologii a statistickým hodnocením v různých odvětvích vědy.
Pracuje v neziskové organizaci Beleco (dříve Daphne ČR – Institut aplikované ekologie) jako zooložka a projektová manažerka. Specializuje se na osvětové projekty, mapování obratlovců, plánování experimentů a monitoringů a záchranný program perlorodky říční. Ve Fóru ochrany přírody se podílí na organizaci vzdělávání a využití nových médií pro ochranu přírody.