Aktuality

Policie ČR školila strážce přírody

Autor: Pavel Antl

Ve spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Policií České republiky proběhly na konci října a začátkem listopadu letošního roku dva školicí kurzy pro strážce přírody ze všech národních parků ČR. Místem konání byl Národní park Podyjí, který poskytl zázemí pro realizaci kurzů.

Hlavním tématem školení bylo jednání strážců přírody s přestupci, tj. návštěvníky, kteří nerespektují pravidla národních parků a poškozují vzácnou a chráněnou faunu a flóru v těchto oblastech.

Školení se konalo v teoretické i praktické rovině. Odbornice na environmentální kriminalitu z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování přednesla strážcům legislativu týkající se přestupků a trestných činů spojených s pytláctvím, nakládáním s látkami ovlivňujícími hospodářská a domácí zvířata, odpady, poškozováním rostlin, životního prostředí a s dalšími oblastmi. Zástupce dopravní policie pak představil problematiku užívání motorových i nemotorových vozidel v národních parcích.

Praktickou část vedl policejní metodik služební přípravy z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. Strážci byli seznámeni s tím, jak vhodně jednat s návštěvníky, kteří nerespektují pravidla v chráněných územích. Tuto dovednost mohli strážci procvičit i prakticky, včetně postupů pro odvracení na ně směřovaných fyzických útoků. Po praktickém bloku následovala přednáška o přivolání pomoci, spolupráci s Integrovaným záchranným systémem a dalších postupech.

Zpětná vazba od strážců přírody z jednotlivých národních parků byla velmi pozitivní. Strážci byli spokojeni s obsahem školení, ocenili bližší spolupráci s Policií ČR a prodiskutovali zkušenosti s kolegy z ostatních národních parků.

V reakci na stále rostoucí problémy s návštěvníky byla nabídnuta užší spolupráce ze strany Policie ČR. Plánují se společné hlídky v národních parcích a rovněž osvětové akce směrem k návštěvníkům, kteří často porušují pravidla chování v těchto oblastech, kdy často i z důvodu neznalosti vstupují do klidových zón. Policie ČR navrhuje vybavit strážce radiostanicemi pro rychlé přivolání pomoci, jak pro návštěvníky, tak pro vlastní bezpečnost. Dále GPS trackery, které by také zásadně přispěly k bezpečnosti strážců v náročných terénech, a zazněla řada dalších koncepčních návrhů za účelem vyšší profesionalizace zajištění výkonu služby strážců přírody.

V následujících letech jsou plánována další pravidelná školení, která budou zaměřena především na teoretické a praktické dovednosti, zdravovědu a další informace nezbytné pro práci strážců přírody.

Školení připravil a vedl Ing. Pavel Antl, s pomocí Mgr. Romana Bittnera, Bc. Kateřiny Jandíkové a Bc. Jana Galla, všichni jsou zaměstnanci Policejního prezídia Policie ČR. Poděkování však patří také řediteli Národního parku Podyjí Ing. Tomášovi Rothröcklovi, který umožnil konání obou kurzů v budově správy Národního parku Podyjí.

Školení připravil a vedl pplk. Ing. Pavel Antl, s pomocí pplk. Mgr. Romana Bittnera, kpt. Bc. Kateřiny Jandíkové a kpt. Bc. Jana Galla.

Společné hlídky. Foto Lenka Drahokoupilová, tisková mluvčí Policie ČR Znojmo.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.