Kontakty

Fórum ochrany přírody

Časopis Fórum ochrany přírody vydává 4x ročně zdarma Fórum ochrany přírody

www.forumochranyprirody.cz
Rumburská 87, 27721 Liběchov
IČO 227 19 466
info@forumochranypritody.cz

ISSN 2336-5056

redaktorka: Markéta Dušková
duskova@forumochranyprirody.cz
+420 604 503 856