O časopise

Myšlenka vzniku časopisu Fórum ochrany přírody je úzce spojena se stejnojmennými setkáními ochranářské obce, která probíhají po celé České republice od jara 2012. Jednou ze zde zmiňovaných tezí je nemožnost otevřeně - pozitivně či negativně – hodnotit současný stav ochrany přírody.

Časopis Fórum ochrany přírody má za cíl vyplnit dosud neobsazenou niku na poli otevřené diskuze, kontroverzních témat nebo pohledů na ně.

Publikační plán a obsah jednotlivých čísel časopisu vzniká v úzké spolupráci redakční rady, autorů textu a redaktorky časopisu. Výsledné zaměření příspěvků reflektuje volnou diskuzi a priority širokého okruhu odborníků, nepodléhá žádným institucionálním zájmům, ani politickým tlakům a zadáním.

 

Aktuální hlavní přípěvky můžete nalézt zde.