Aktuality

Pozitivní pohled na ochranu přírody - Zelený seznam chráněných území IUCN

Ochrana přírody dosahuje na jedné straně poměrně velkých pokroků, a to především v územní ochraně. Na straně druhé ve svých výstupech stále předkládá výsledky svědčící o negativních trendech, čímž se snaží varovat před jejich důsledky nebo tyto dokonce zvrátit. Příkladem takových výstupů je z hlediska územní ochrany např. seznam ohrožených lokalit UNESCO (List of World Heritage in Danger) nebo celkově jistě známější Červené seznamy druhů, zaměřené především na nejvíce postižené či ohrožené druhy. Ve veřejnosti tak může vznikat pocit, že ochranná opatření nejsou účinná.

To se snaží změnit Světový svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN) zavedením tzv. Zeleného seznamu chráněných území (v originále „The IUCN Green List of Protected Areas“). Účelem je zařazovat na tento seznam taková chráněná území, která jsou dostatečně efektivně spravována, a mohou tak být dobrým příkladem, jak se může ochrana přírody prezentovat. Zařazování na seznam na základě jednotných kritérií bude po adekvátním hodnocení provádět Komise pro chráněná území IUCN (World Commission on Protected Areas - WCPA). Ta je díky své struktuře schopna zohlednit i regionální charakteristiky v různých částech světa.

Ve výběru mají šanci se objevit mnohé evropské lokality. Foto Archiv NP Krka

Oficiální zahájení této iniciativy proběhne na Konferenci chráněných území (World Parks Congress) v listopadu tohoto roku v Sydney (Austrálie). V případě úspěchu Zelený seznam jistě přispěje k vyrovnanější prezentaci neúspěchů či negativních trendů a pozitivních příkladů. Chráněná území v České republice (především ta velkoplošná) mají v globálním měřítku na zařazení jistě reálnou šanci.
Více informací naleznete zde.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.