Aktuality

Proběhla konference Ochrana přírody: věda a praxe

Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe. Zúčastnilo se jí 64 lidí. V první části byly diskutovány možnosti využití molekulární genetiky v ochranářské praxi, přednášku na toto téma měl Josef Bryja z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Ukázal mnoho příkladů použití těchto metod přímo v ČR a upozornil na vznikající genetickou banku volně žijících živočichů. V panelové diskuzi se k němu připojila Tereza Mináriková z Alka Wildlife, která do tématu vnesla jak své zkušenosti z neziskového sektoru, tak i státní správy, poukázala například na dobrý příklad využití genetiky pro určení ochranářských jednotek u populací perlorodky říční.
Další blok byl věnován různým alternativním managementům v péči o bezlesí. Přednášel o nich Ondřej Sedláček, který uvedl množství různých přístupů ze svých vlastních zkušeností, od využití motokrosu po střelnici. Blíže se věnoval i vypalování, které pomáhal koordinovat v CHKO Brdy. V panelové diskuzi se k němu přidal Pavel Marhoul z Beleca a David Číp z Jaroměře, kteří se oba věnovali především zkušenostem s vypalováním, jejich legislativními i praktickými úskalími. Doplňoval je Ondřej Simon z ČZU, který poukazoval na mnohem problematičtější ochranu vod, kde veškeré zásahy mají mnohem delší odezvu a špatně se měří.
Třetí blok se věnoval analýzám trendů početnosti. Petr Voříšek z ČSO přednesl výsledky českého i celoevropského monitoringu ptáků. V panelové diskuzi se k němu přidala Jana Zmeškalová z MŽP a Karel Chobot z AOPK ČR a diskutovalo se především o problémech podpory dlouhodobého monitoringu, jeho financování a motivování dobrovolníků ke sčítání především bezobratlých.
Poslední blok byl zaměřen na management chráněných lesů. Svůj pohled na propojení odborných podkladů a praxe hospodaření přednesl Miroslav Svoboda z ČZU. Panelové diskuze se dále účastnil Lukáš Čížek z EntÚ AV ČR, Tomáš Vrška z VÚKOZ a Vladimír Krchov z Lesů hl. m. Prahy.
Záznamy z diskuzí budou přístupny na YouTube kanálu Fóra ochrany přírody do konce roku 2016.

Josef Bryja přednáší o možnostech využití molekulární genetiky v ochranářské praxi.  Foto Simona Poláková

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.