Aktuality

Program péče o vlka schválen

Návrat vlků do ČR probíhá velmi rychle a konflikty se jen množí. Pro resort ochrany životního prostředí bylo proto zásadní schválení strategického dokumentu Program péče o vlka obecného v ČR. Jedná se o vnitřní dokument, který nastavuje témata a mantinely, kterým se má ochrana přírody v případě konfliktů člověka a vlka věnovat. Už z definice se nezabývá legislativní ochranou tohoto druhu. Projednání probíhalo za spolupráce s MZe, myslivců i zemědělců, ale jak se dá předpokládat u takto problematické situace, s výsledkem nejsou všichni naprosto spokojeni. Jsou však nastaveny priority a časový rámec, jak se jednotlivé body budou řešit.
Z programu péče vyplývají i úkoly stanovení tzv. příznivého stavu populace a stanovení jednotného postupu příslušných orgánů při nestandardním chování vlka. Obojím se zabývá AOPK ČR, k prvnímu úkolu budou svolány mezinárodní kulaté stoly na podzim 2020, druhé téma je již rozpracováváno. Rovněž jsou připravovány parametry a manuál pro potřebnou minimální ochranu stád.
Ministerstvo už v souladu s programem péče pracuje na legislativních změnách v oblasti náhrad škod s cílem poskytování náhrad dotčeným subjektům a zjednodušení a usnadnění veškeré související administrativy. Aktualizace příslušné vyhlášky se dokončuje, rovněž bude otevřen zákon č. 115 o náhradě škod. Důležité je i zajištění fungujícího systému pro poskytování finanční podpory na realizaci preventivních opatření na ochranu stád a zlepšení postupu šetření a vyplácení náhrad. O počáteční investice do preventivních opatření je již možno žádat skrze OP ŽP, kde je zajištěno 100 % financování. Financování následné údržby je nyní v jednání, neboť MŽP nedisponuje existujícím finančním nástrojem a MZe ČR, na rozdíl od všech ostatních států Evropy, nesouhlasí s tím, aby byly využity jeho kanály.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.