Aktuality

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Program POPFK poskytuje podporu opatření vyplývajících z plánovacích a koncepčních dokumentů, dále je zaměřen na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu. Podpora je členěna na opatření ve vodních, nelesních a lesních ekosystémech. Program zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí ČR spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Program umožňuje podporu do výše 100 % vynaložených nákladů. Maximální výše podpory na projekt mimo vodní ekosystémy činí 250 tis. Kč, v rámci vodních ekosystémů je maximální výše podpory 1 mil. Kč. V minulých letech se na realizaci opatření v podobě výsadeb dřevin či tvorbě a obnově mokřadů a tůní rozdělilo mezi jednotlivé žadatele (vyjma resortní organizace) 60 mil. Kč (cca 20 mil. Kč/rok). Žádosti o podporu stavebních akcí jsou přijímány celoročně, příjem ostatních žádostí probíhá od 1. března do 30. září aktuálního roku. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, územní samosprávné celky (obce i kraje), nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
Podrobnější informace a příručku pro žadatele lze nalézt na http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html  

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.