Aktuality

TESSA – METODIKA RYCHLÉHO VYHODNOCENÍ EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB

Metod hodnocení ekosystémových služeb je mnoho a jsou různě odborně a finančně náročné. Díky převládající představě vy­sokých investic do průzkumů nebývá ten­to koncept při diskuzi nad hospodařením v ochranářsky významných lokalitách běžně využíván. Přitom ekosystémové služby představují jeden ze způsobů, jak poukázat a změřit benefity, které nám příroda přináší a využít je při argumentaci vůči stakeholderům a veřejnosti.

Tým složený z akademiků a praktických ochranářů vytváří systém TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Sitebased As­sessment), který obsahuje návody, jak vytvořit rychlé vyhodnocení hodnoty nejrůznějších ekosystémových služeb na určité lokalitě. Snaží se vyvážit jednodu­chost a cenu průzkumů na jedné straně a relevantnost výsledků na straně druhé. Jedná se o praktickou pomůcku k iden­tifikaci významných ekosystémových služeb na dané lokalitě, ukazuje, jaká data je potřeba, jak je získat a jak prezento­vat výsledky. V rámci procesu hodno­cení je zdůrazňován význam srovnávání alternativních scénářů hospodaření na lokalitě (např. ochranářský manage­ment vs. intenzivní zemědělství) a využití reálných terénních dat spíš než teoretických scénářů, což vede k robustnějším výsledkům, které jsou lépe pochopitelné pro stakeholdery.

Velkou výhodou TESSA je, že obsahuje metody, které mohou být provedeny i osobami, které nemají příslušnou tech­nickou odbornost nebo mají omezené finanční zdroje. Momentálně obsahuje kolem 50 metod, jak hodnotit dopady na globální klima, protipovodňovou ochranu, dostupnost a zlepšování kvality vody, zemědělství, sběr přírodních zdrojů a rekreaci. Další okruhy ekosystémových služeb budou časem přibývat.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.