Aktuality

Vydra a doprava – problém, který je možné řešit

Silnice a provoz na nich se stávají v celé Evropě jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ohrožují mnoho živočichů. Vydra říční je jedním z nich. Vydra je semiakvatická šelma, ve vodě loví a denně ujde podél vod dlouhé vzdálenosti v řádu kilometrů. Protože je svým životem vázána na vodní prostředí, setkává se v místě křížení toků a silnic s mosty, propustky a v naší krajině často také s hrázemi rybníků. Některé z nich jsou průchozí. Bohužel ale řada těchto křížení vytváří neprůchodné bariéry, které nutí vydry tyto překážky překonávat „vrchem“ přes silnici, kde jim hrozí střet s projíždějícími vozidly. Problematických míst není u nás málo. V rámci dlouhodobého sběru uhynulých vyder, který koordinuje ALKA Wildlife, o.p.s. spolu s AOPK ČR, a při kontrole vybraných úseků silnic již bylo identifikováno přes 200 rizikových míst v rámci celé republiky. Technická řešení, která mohou zprůchodnit či jinak zlepšit dané místo, ale existují. Z kontrol těchto identifikovaných rizikových míst vyplývá, že v 83 % z nich je zřejmé, jak je místo potřeba upravit, aby k dalším úmrtím nedocházelo. Často se jedná o velmi drobné úpravy a malé investice, například pročištění existujícího propustku pod silnicí nebo instalaci dřevěné lávky či betonové lavice v podmostí.

Náhled na webové stránky www.vydryonline.cz.
Protože se nejedná o několik málo míst, není reálné všechny opravit najednou. Také správců jednotlivých silnic je hodně. V rámci projektu „Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice“ financovaného z EHP fondů a MŽP, proto byly vytvořeny dva informační zdroje, které jsou určeny pracovníkům orgánů ochrany přírody a správcům silnic, aby získali potřebné informace o tom, kde a jak je třeba zlepšit průchodnost silnic. Kde jsou problémy, ukazuje online mapa www.vydrynasilnici.cz.
Na této mapě jsou zobrazena všechna místa s uhynulou vydrou (údaje od roku 1970). Riziková místa jsou zde zhodnocena z hlediska efektivnosti nápravy a karta místa obsahuje také stručný návrh řešení a fotodokumentaci. Na webu www.vydryonline.cz
jsou dostupné další obecnější informace k problematice, rozsáhlá fotogalerie, dostupná literatura a jako pomoc s konkrétními řešeními je zde i online poradna.

Náhled na mapovou aplikaci www.vydrynasilnici.cz.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.