Aktuality

XVI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky

Ve dnech 7.-8. února 2018 se v prostorách Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konal již 16. ročník semináře z ekologie mokřadů a hydrobotaniky. Seminář se koná každoročně na paměť zakladatelů mokřadních věd v ČR RNDr. Slavomila Hejného, Dr.Sc. (1924-2001) a RNDr. Dagmar Dykyjové, CSc. (1914-2011) a také jako příspěvek ČR ke Světovému dni mokřadů (2. února).  Seminář byl pořádán ve spolupráci a pod hlavičkou hned několika institucí: Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Zemědělské fakulty (katedra biologických disciplín) a Přírodovědecké fakulty (katedra biologie ekosystémů), Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., úsek ekologie rostlin, Třeboň, Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR (CzechGlobe), v.v.i., (pracovníci bývalého oddělení ekologie mokřadů), ENKI, o.p.s., Třeboň, a Českého ramsarského výboru.
Cílem semináře je široká vzájemná výměna zkušeností a poznatků získaných v ekologii, ochraně, obnově a managementu mokřadů (včetně zakládání mokřadů nových), hydrobotanice (vyšších i nižších rostlin) a algologii, a také při zoologickém, mykologickém a mikrobiologickém výzkumu mokřadů. Někdy zazní i prezentace přednesené v uplynulém roce na mezinárodních, národních nebo vysokoškolských seminářích a konferencích a také zprávy o poznatcích z návštěv pozoruhodných mokřadů u nás i v zahraničí.
Letos se semináře zúčastnilo více než 70 účastníků, pracovníků státní ochrany přírody, akademické sféry i zástupců nevládních organizací, kteří si vyslechli 27 přednášek na téma ochrany mokřadů, revitalizace mokřadů, péče o rybniční ekosystémy, interakce mokřadů a klimatické změny a biodiverzity mokřadních společenstev. Účastníci také shlédli spoty věnované českým mokřadům mezinárodního významu a závěrem semináře i dokumentární film Tajemný svět mokřadů. Filmy byly natočeny v rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR, financovaného z EHP a Norských fondů v programovém období 2009-2014 a koordinovaného MŽP.
Součástí programu prvního dne semináře bylo také slavnostní představení první české odborné publikace souborně pojednávající o mokřadech „Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání”. Kniha byla také jedním z výstupů výše uvedeného projektu a vydala ji koncem loňského roku Jihočeská univerzita v edici Epistémé. Přípravu knihy koordinovali tři editoři: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. (ZF JU), RNDr. Jan Květ, CSc. (PřF JU) a Mgr. Libuše Vlasáková (MŽP). Na knize se podílelo celkem 30 autorů. Knihu účastníkům semináře představil Dr. Jan Květ a pro veřejnost ji přestřižením stuhy symbolicky otevřel prorektor JU pro vědu prof. Tomáš Polívka.

Setkání autorů odborné publikace. Foto archiv Libuše Vlasákové

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.