Analýzy, komentáře

Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků?

Pavouci (Araneae) patří mezi veřejnosti známou a v přírodě velmi důležitou a rozmanitou skupinu živočichů.

V Česku jich je v současnosti známo 877 druhů. S pavouky se setkáme ve všech našich biotopech, včetně těch člověkem vytvořených, a říká se, že málokdy jsme od nějakého pavouka dál jak pět metrů. Pavouci jsou u nás skupinou poměrně dobře prozkoumanou a jsou také dobrými bioindikátory životního prostředí, většina druhů je totiž vázána na konkrétní stanoviště a ekologie většiny našich druhů je poměrně dobře známá. V roce 2002 vyšlo velkolepé dílo „Catalogue of spiders of the Czech Republic“1, které shrnuje rozšíření všech tehdy u nás známých druhů pavouků. V roce 2008 pak vyšel dodatek tohoto katalogu2 zahrnující nově zjištěné druhy, od té doby přibylo nejen spoustu nových druhů pro naši faunu, ale také mnoho nových poznatků o jejich rozšíření u nás. Kde tedy zjistíme aktuální informace o jejich rozšíření?

Z databáze České arachnologické společnosti.

Poměrně obsáhlý soubor nálezových dat o rozšíření našich pavouků obsahuje Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (známá jako NDOP), která zahrnuje veškerá data použitá v katalogu českých pavouků a je doplněna o novější data z inventarizačních průzkumů (zejména maloplošně chráněných území), ale také data zadaná odbornou i laickou veřejností. Některá data jsou však nevalidována a jsou převzaty i neověřené údaje bez doložených jedinců, případně jejich fotky (určování pavouků, až na několik větších a typicky zbarvených druhů, je složitější a vyžaduje zkušenost). Nejucelenější, přísně validovanou a aktualizovanou databázi nálezů pavouků z našeho území spravuje Česká arachnologická společnost. Tato interní databáze čítající přes 200 tisíc nálezových dat je postupně naplňována daty novými. Samotná databáze je přístupná jen členům arachnologické společnosti (arachnologům) a jen ti do ní mohou přispívat, to je však záruka toho, že všechna data pochází od odborníků a jsou většinou doložena dokladovým exemplářem. Databáze prošla v posledních letech revizí a v současné době probíhá její aktualizace a průběžné doplňování o data z posledních let. Výsledky této databáze ve formě síťové mapy rozšíření jednotlivých druhů, si však může vyhledat každý na stránkách společnostiv sekci online atlas. Po rozkliknutí profilu konkrétního druhu se zobrazí nejen síťová mapa rozšíření, ale také např. údaje o počtu nálezů v ČR, rok prvonálezu, fotky druhu, odkazy na českou literaturu, grafy fenologie a výškového optima druhu, metody sběru a vazbu na určité biotopy. Pokud by však někdo měl zájem o konkrétní, případně úplný seznam nálezových dat jednotlivého druhu, je možné o ně požádat, společnost je ráda poskytne. V budoucnu je v plánu vytvořit i obdobné aktualizované mapy našich sekáčů (Opiliones) a štírků (Pseudoscorpiones).

 Lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus) je bioindikátorem zachovalých mokřadů. Foto O. Machač


Literatura:

 1. Buchar J. & Růžička V. Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.2002.

 2. Růžička V. & Buchar J. Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 29–30 [2007/2008]: 3–32.

3. Česká arachnologická společnost, www.arachnology.cz   

 

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.