Analýzy, komentáře

Krajina.cz - nový portál pro krajinu a život v ní

Téma krajiny je, ale hlavně bude jedním z klíčových v souvislosti s probíhající a akcelerující klimatickou změnou a souběžnou snahou odborníků a politiků řešit její dopady. Správci portálu cítí společenskou potřebu sdružit, zpřehlednit, ověřit a dát do souvislostí informace z různých oblastí, které se v krajině přirozeně setkávají, prolínají a ovlivňují - zemědělství, lesnictví, ochrana přírody, energetika, urbanismus, a s nimi spojenou legislativu a dotační politiku. Portál není soukromý portál pro promování aktivit, cílem je poskytnout hlavně prostor nejrůznějším ukázkám dobré praxe a prezentovat zajímavé projekty, řešení či události. Příspěvky jsou jak od správců portálu, tak zároveň jsou přebírány další informace, které se tématu týkají. Portál má být aktuální a má obsahovat všechny důležité zprávy. Současně nabízí spolupráci s každým zodpovědně uvažujícím autorem, partnerem či stakeholderem, jehož názory zprostředkuje i rozhodujícím činitelům, kteří vývoj v krajině a životním prostředí ovlivňují. Portál se tak má stát místem, kde budou přispěvatelé publikovat, komentovat, analyzovat a konstruktivně diskutovat.

Krušnohorský zámek Jezeří nad povrchovým uhelným dolem ČSA. Foto Tomáš Jůnek

Portál bude prezentovat informace odborné, tedy podložené, vycházející z dat publikovaných v recenzovaných periodikách. Svým čtenářům tyto odborné texty hodlá tematicky sdružit a nabídnout přehlednou, souhrnnou formou vždy doplněnou o původní zdroj. Těšit se čtenáři mohou na krátké přehledné zprávy, detailní analýzy a články, fotoreportáže renomovaných fotografů, rozhovory a podcasty se zajímavými hosty nebo i na přehled důležitých tematických konferencí. Sleduje také politický vývoj událostí, ať již na úrovni republikové, evropské, či globální. Zaměří se na aktuální informace ohledně připravovaných a projednávaných legislativních změn a návrhů, které často širší veřejnosti unikají, nebo na vhled do dotačních systémů.

Krajina jižních Čech s novodobou dominantou - chladícími věžemi Jaderné elektrárny Temelín. Foto Tomáš Jůnek

Tematické členění portálu přirozeně vychází z aktuálnosti témat. Jednotlivé příspěvky jsou sdružovány pod témata: Kulturní krajina, Zemědělství, Voda v krajině, Biodiverzita, Urbanismus a Krajinné plánování. Základní strukturu portálu pro přehlednost a uživatelskou přívětivost doplňuje členění odborných témat do kategorií: Věda, Legislativa a Projekty. Současně se čtenáři mohou orientovat podle štítků, které sdružují formy příspěvků, jako jsou např. zpráva, analýza či rozhovor.

Portál je otevřenou platformou a příspěvky od externích autorů a odborníků velmi vítá. Návrhy vašich příspěvků nebo témat, kterým by se krajina.cz mohla věnovat, zasílejte pomocí kontaktního formuláře ZDE nebo e-mailem.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.