Mgr. Klára Poláková

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor Ekologie a etologie se zaměřením na ekologii ptáků. V současnosti působí jako doktorand na Fakultě životního prostředí ČZU. Ve své vědecko-výzkumné práci se zabývá populační ekologií kachen, zejména vztahem mezi změnami početnosti a reprodukční úspěšností jednotlivých druhů. Zaměřuje se také na fenomén hnízdního parazitismu v rodinkách kachen.