Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.

Vystudovala zoologii obratlovců na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a v současné době pracuje na Fakultě životního prostředí ČZU. Je koordinátorkou Mezinárodního sčítání vodních ptáků v ČR, které s pomocí dobrovolných spolupracovníků přináší cenné poznatky o populacích vodních ptáků. Zabývá se populační dynamikou vodních ptáků, změnami jejich distribuce v dlouhodobém měřítku, ochranou biodiverzity, demografickými změnami v ptačích populacích v souvislosti se změnami klimatu. Oblastmi jejího zájmu jsou také bioakustika a reprodukční biologie.