Ing. Pavlína Kočicová

Vystudovala obor aplikovaná ekologie na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze a v současnosti zde pokračuje v doktorském studiu v oboru ekologie. Ve své disertační práci se zabývá vlivem populační hustoty na reprodukční úspěšnost vodních ptáků.