Mgr. Tereza Kejzlarová

V současnosti studentkou doktorského studia na FŽP ČZU v Praze, obor Ekologie. Téma dizertace – Faktory ovlivňující hnízdní úspěšnost čejky chocholaté. Absolvovala magisterské studium na PřF UK v Praze, zaměřené na hnízdní fidelitu potápivých kachen a jejími důsledky pro úspěšnost hnízdění. Účast na několika českých vědeckých konferencích, spoluorganizátor mezinárodní konference v r. 2012.