Petr Lepší

Vystudoval obor Zahradní a krajinná tvorba na Zahradnické škole v Mělníce. Od roku 2004 pracuje v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správy CHKO Blanský les, kde se kromě agendy státní správy věnuje botanickým průzkumům vybraných území, monitoringu ohrožených druhů rostlin a jejich ochraně, monitoringu a likvidaci invazních rostlin a zajišťuje péči o svěřená zvláště chráněná území. Zabývá se floristikou jižních Čech a taxonomií rodů jeřáb (Sorbus) a ostružiník (Rubus).