RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

Pracuje v Botanickém ústavu AVČR v Průhonicích a externě přednáší na Fakultě humanitních studií.  Zabývá se ekologií invazí, změnami krajiny. O historickém vývoji kulturní krajiny napsal knihu Krajina a revoluce (2005), o městské přírodě pojednává kniha Praha a Brno (2015).