Ing. Martin Šálek, Ph.D.

Ing. Martin Šálek, Ph.D.

Vystudoval obor Všeobecné inženýrství na Zemědělské fakultě a obor Zoologie v rámci doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době pracuje na Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. V rámci své vědecké činnosti se zaměřuje na široké spektrum rozdílných disciplín a to především spojené s ochranářskou biologií a aplikovanou ochranou biodiverzity. Jeho hlavní výzkumný směr zahrnuje analýzu faktorů ovlivňující výskyt a druhovou diverzitu živočichů v různých typech prostředí, které vedou k vývoji efektivních ochranářských opatření/managementu a k aplikované ochraně cílových druhů a biotopů.