Mgr. Jitka Větrovcová

Od roku 2008 pracuje na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde má na starost především koordinaci záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy živočichů.