RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

Na Katedře zoologie PřF UK se zabýval ekologií sysla obecného a posléze i evolucí sociality a pohlavního dimorfismu u syslů, psounů a svišťů. Pracoval na středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlových Varech a od roku 2012 je kurátorem přírodovědných sbírek v Muzeu Karlovy Vary. Věnuje se především záchrannému programu sysla obecného, regionální faunistice, popularizaci přírodních fenoménů Karlovarského kraje a přípravě Biologické olympiády.