Mgr. Tereza Mináriková

V letech 2006–2011 pracovala na oddělení záchranných programů AOPK ČR jako jeho vedoucí, posléze vedoucí odboru. Je spoluautorem tří ZP/PP a podílela se na přípravě šesti dalších ZP/PP. Od roku 2012 působí jako manažer výzkumných projektů ALKA Wildlife, o.p.s., věnuje se ekologii a ochraně savců a jejich popularizaci.