Mgr. Barbora Čepelová

Vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 pracuje na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde se věnuje záchranným programům pro ohrožené druhy rostlin.