RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D.

Vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na AOPK ČR v Praze pracuje v Oddělení druhové ochrany živočichů, kde se zabývá problematikou záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy živočichů.