Mgr. Jarmila Kostiuková

Od roku 2009 působila na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, kde měla na starosti řešení projektu Priority druhové ochrany cévnatých rostlin a posléze aktualizaci koncepce záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin. Nyní technická redaktorka časopisu Příroda vydávaného AOPK ČR.