Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.

Vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorské studium v oboru ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně, kde nyní částečně působí. Od roku 2002 je v Hnutí DUHA Olomouc koordinátorem projektů ochrany a monitoringu velkých šelem, v současné době také koordinátorem olomoucké pobočky Hnutí DUHA. Věnuje se terénnímu výzkumu ekologie velkých šelem a přenosu poznatků k veřejnosti a do praxe. Kromě přípravě odborných i popularizačních článků se dohlíží na to, aby úřady při ochraně přírody rozhodovaly férově a věcně správně. Je členem Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), expertní skupiny IUCN pro velké šelmy.