Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.

Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.

Vystudoval lesnictví a od roku 2003 se na Modré kočce (Odbor ekologie lesa VÚKOZ) věnuje výzkumu dynamiky pralesovitých území v České republice i jinde po světě. Profesně se zabývá především evolucí půd, svahovými procesy, vztahem mezi stromy a půdou, analýzou disturbanční historie lesa, geochronologií a dopadem činnosti člověka na lesní ekosystémy.