Ing. Václav Hlaváč

Působí na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR jako ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy. Zabývá se zoologií, podílel se na vzniku a řešení řady projektů na záchranu ohrožených druhů. Dlouhodobě se věnuje také problematice vlivu dopravy na živočichy a fragmentace prostředí a populací. V této oblasti je aktivně zapojen do řady mezinárodních institucí (Infra Eco Network Europe, pracovní skupiny Karpatské úmluvy a další). Byl také řešitelem několika mezinárodních projektů zaměřených na tuto problematiku.  Další oblastí jeho dlouhodobého zájmu je problematika ochrany ptáků na linkách elektrického vedení. Výsledky své práce publikoval v řadě odborných článků, vědeckých prací nebo metodických příruček.