Mgr. Vladimír Melichar

Geobotanik a terénní přírodovědec na volné noze, člen expertní skupiny Českého ramsarského výboru, zastupitel v Karlových Varech. Pracoval na Správě CHKO Slavkovský les a zakládal Krajské středisko AOPK ČR v Karlových Varech. Je zpracovatelem odborných posudků a analýz, zabývá se sběrem dat o živé přírodě. Specializuje se mj. na flóru a vegetaci rašelinišť, jejich revitalizaci a věnuje se i některým zajímavým druhům živočichů (vodní a mokřadní měkkýši, obojživelníci, plšík lískový, křeček polní).