Mgr. Vladimír Melichar

Vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Pracoval jako botanik na Správě CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních, odkud přešel na místo vedoucího Karlovarského krajského střediska AOPK ČR, které vedl až do r. 2011. Od r. 2012 působí v soukromé sféře jako environmentální expert s biologickou a naturovou autorizací. Jako koordinátor mapování biotopů se podílel na vymezování a vyhlašování soustavy Natura 2000. Odborně se specializuje na horská rašeliniště, ekologii obnovy, ochranářské koncepce a biomonitoring. Publikuje floristické a faunistické práce, podílel se na populárně naučných publikacích věnovaných Karlovarskému kraji, Krušným či Doupovským horám. Specializuje se mj. na vegetaci rašelinišť, jejich revitalizaci a na křečka polního.