RNDr. Luboš Beran, Ph.D.

Vystudoval speciální biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a tamtéž následně absolvoval i doktorandské studium v oboru zoologie. Od roku 1994 pracuje jako zoolog na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Kromě toho se věnuje faunistice, ekologii, ochraně a taxonomii vodních měkkýšů v ČR i jinde v Evropě.