RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.

Vystudoval obor systematická biologie na katedře zoologie PřF UP v Olomouci a v roce 1986 začal pracovat na správě CHKO Bílé Karpaty. V roce 1990 přišel na nově vzniklou Katedru ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, kde se věnoval především výuce ekologie, ochrany přírody, managementu chráněných území i živočišných druhů. Od roku 1991 je jeho jméno spojeno s návratem bobra evropského do Litovelského Pomoraví, vedl první diplomové práce na toto téma a také obhájil první Ph.D. s bobří tématikou v ČR.

Od roku 2012 pracuje v soukromém sektoru a věnuje se biologickým průzkumům, biologickému i naturovému posuzování, managementu bobra evropského, vzdělávání i koncepčním otázkám ochrany přírody. Je jednatelem firmy Conbios s.r.o., která zpracovává oba typy hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody, studie proveditelnosti, přírodovědné průzkumy, ekodozory na stavbách a zajišťuje i osvětu a externí přednášky na vysokých školách.