Ing. Anna Limrová

Ředitelka Samostatného odboru OPŽP na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Podílela se na přípravě projektů AOPK ČR z národních, ale zejména evropských dotačních programů a na přípravě nového programového období OP ŽP 2014–2020 a od května 2014 vede samostatný odbor OP ŽP, kde nadále zajišťuje administraci OP ŽP, koordinuje v této činnosti regionální pracoviště AOPK ČR a vytváří dokumentaci programu.